newspapers
PRESS RELEASE

Sogeti Sweden sets new standard for the human aid sector

Sogeti sätter ny standard för biståndsbranschen.

Bistånds- och utvecklingsorganisationen Star of Hopes nya decentraliserade webbsystem, framtaget i samarbete med IT-konsultföretaget Sogeti, ger stora möjligheter för att hjälpa utsatta barn.

Stockholm/Örnsköldsvik, 140429 – Sogeti i Örnsköldsvik har under ett halvårslångt projekt utvecklat och byggt ett webbaserat system åt bistånds- och utvecklingsorganisationen Star of Hope (Hoppets Stjärna). Systemet heter Nova och huvuduppgiften är att administrera gåvor som kommer in från olika givare/kunder. Kunderna ger regelbundet pengar till barn i fattiga områden och blir då barnfaddrar eller så ger de ekonomiskt stöd åt olika projekt som Hoppets Stjärna sätter upp och driver i drabbade områden. 

Systemet håller reda på autogirofiler, skapar rapporter och ger möjlighet att läsa in gåvor via filer och mycket mer.

I och med lanseringen av det nya systemet så har Star of Hope gått ifrån ett krångligt klientbaserat system till ett tillgängligare, tydligare och mer användarvänligt system. Man har också lagt en grund för att insamlingsorganisa-tionerna runt om i världen i framtiden kan sköta sin egen administration istället för att det som idag ligger på centralorganisationen. Detta kommer att underlätta flöden och minska administrationen för organisationen som helhet.

– Vi är så nöjda med denna lösning att vi har beslutat att visa upp den inom branschen i syfte att skapa ett förvaltningsråd kring det. Allt för att kunna fortsätta vidareutveckla produkteten och hitta ytterligare moderna användningsområden, säger Eric Eriksson, Controller på Star of Hope.

Sogeti kommer fortsättningsvis att sköta förvaltningen av systemet åt Hoppets Stjärna.


Om Hoppets Stjärna
Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet. Barn som lever i fattigdom och deras närmiljö står i centrum för vårt arbete. Vi menar att alla barn som föds i den här världen har rätt till en bra start i livet. Genom våra insatser, baserade på kunskap, erfarenhet och ett stort hjärta, ger vi dem en stabil grund att stå på och de verktyg som krävs för att de ska kunna förändra sina liv och samhällen. Konkret görs detta genom utbildning, hälsovård och näringsriktig mat. www.starofhope.se

Om Sogeti 
Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 20 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor. Mer information finns på www.sogeti.se.

CONTACTS
  • Therese Sinter
    Therese Sinter
    Marketing & Communications Director, Nordics
    +46 70 361 46 21

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Eric Eriksson, controller, Star of Hope
Tel: 070-224 36 88/0662-461 09
E-post: eric.eriksson@starofhope.org 

Andreas Fahlgren, projektledare, Sogeti
Tel: 072-224 27 62
E-post: andreas.fahlgren@sogeti.se